Utstyr

Secora har flere fartøyer for utdyping av havner og farleder. Mer informasjon finner du her.

Våre splittlektre er i størrelsen 150-300 m3. Disse kan benyttes til forskjellige massetyper og i forskjellige typer prosjekter.

Secora har 3 stk slepebåter for buksering av lekterene i prosjekter.

Vårt land utstyr består for det meste av tungt masseforflytningsmaskiner. Vi har beltegravere fra 40 til 90 tonn.

Secora har mye forskjellig anleggsutstyr som benyttes i prosjektene våre. Store vannpumper, el- og hydraulikkaggregater, pelelodd, teleskoptruck mm. kan også leies.

GDPR