Utdypningsenheter

M/A Berghavn

Spesifikasjoner

Bruksområde: Mudderapparatet benyttes til graving i havbunn bestående av hovedsakelig harde masser med stort innhold av stein. I løsere sjøbunn-masser har mudderapparatet en stor effektivitet.

 

BYGGER: Ankerløkken Glommen verft i Fredrikstad i 1980, ombygget i 1996 av Scheepswerf De Donge, Nederland.

KJENNINGSIGNAL: LM 7128
FARTSOMRÅDE: Liten kystfart

HOVEDDATA:
Lengde over alt: 49,5 m
Bredde: 12,5 m
Dypgang: 2 m

PRODUKSJONSKAPASITET:
Mudringskapasitet: avhengig av beskaffenhet på massene og dybde.

Maks mudringsdybde: 15 m
Maks effektiv mudringsdybde: 13,5 m

 

BAKGRAVER MONTERT PÅ DEKK:
Type: Liebherr P994
Egenvekt: 173 tonn
Bomlengde: 14 m
Stikkelengde: 4/5,6 m
Skuffestørrelse: 5,7 m³/7,2 m³

 

M/A Nyhavn

Spesifikasjoner

Bruksområde: Enheten er en kombinert borerigg og mudderapparat. Lekteren har påmontert gravemaskin og borerigg. Utstyret benyttes til undervannssprengning og graving under vann i havner og farleder.

 

BYGGER: Ankerløkken Glommen verft i Fredrikstad i 1980, ombygget i 1996 av Scheepswerf De Donge, Nederland.

KJENNINGSIGNAL: LM 3150
FARTSOMRÅDE: Liten kystfart

HOVEDDATA:
Lengde over alt: 30,5 m
Bredde: 12,5 m
Dypgang: 1,87 m

PRODUKSJONSKAPASITET:
Mudringskapasitet: Avhenger av massenes beskaffenhet og dybde.

Maks mudringsdybde: 13 m

Boredybde: 15 m

 

BAKGRAVER MONTERT PÅ DEKK:
Type: Hitachi 870
Egenvekt: 90 tonn
Bomlengde: 8,4 m
Stikkelengde: 3,7/ 5 m
Skuffestørrelse: 3,2/4 m³

 

Vestbor

Spesifikasjoner

Bruksområde: Enheten er en jack-up lekter som muliggjør at denne kan heves fri fra vannflaten for unngå bølge- og strømpåvirkninger ved boring og sprengning. Lekteren har påmontert borerigg og kran. 

BYGGER: Ankerløkken Glommen verft i Fredrikstad i 1980, ombygget i 1996 av Scheepswerf De Donge, Nederland.

KJENNINGSIGNAL: LM 3150
FARTSOMRÅDE: Liten kystfart

HOVEDDATA:
Lengde over alt: 30,5 m
Bredde: 12,5 m
Dypgang: 1,87 m

PRODUKSJONSKAPASITET:
Mudringskapasitet: Avhenger av massenes beskaffenhet og dybde.

Maks mudringsdybde: 13 m

Boredybde: 15 m

 

BAKGRAVER MONTERT PÅ DEKK:
Type: Hitachi 870
Egenvekt: 90 tonn
Bomlengde: 8,4 m
Stikkelengde: 3,7/ 5 m
Skuffestørrelse: 3,2/4 m³

 

GDPR