Tjenester

Vi utfører og leverer maritime tjenester:

Mudring

Secora er en av Norges største og mest spesialiserte entreprenører innenfor tradisjonell mudring og sprengning. Teknologien har vært brukt for å oppnå større dyp i havner og farleier. Selskapet disponerer mange ulike mudrings- og sprengningsenheter, hvor det største utstyret har en kapasitet  som gir effektiv produksjon ned til 15 meters dybde.

For nøyaktig oppmålig og kontroll under vann, disponerer selskapet flere avanserte målebåter samt en miniubåt (ROV).

Vis mer

Lektertransport

Secora har flere splittlektere for masse- og godstransport med lastekapasitet fra 150 m3 til 300 m3 og maskinlektere for transport av ordinære gravemaskiner. Secora har 3 slepebåter for buksering og slep av lektere. 

I tillegg har Secora flere typer arbeidsbåter og mindre slepebåter.

Vis mer

Miljømudring

Secora har gjennomført flere større prosjekter hvor arbeid med forurensede sedimenter har vært en vesentlig del av prosjektets omfang.
Erfaring fra disse prosjektene reflekteres i både utstyr og metoder som er nøye tilpasset for å sikre en forsvarlig og effektiv gjennomføring. Selskapet disponerer flere typer utstyr som pumper, miljøgrabber og spesialtilpassede skuffer som kan  fjerne forurensede sjikt ned til 10 cm tykkelse med høy presisjon og lite spredning av partikler.

Secora har eget utstyr for overvåkning og prøvetakning som tilfredsstiller myndighetenes strenge krav til gjennomføring av et miljømudringsprosjekt.

Vis mer

Deponier

Secora har erfaring fra etablering av ulike former for deponi både i strandsonen og som deponi i vann, herunder også dypvannsdeponi på 65 til 70 meter dyp.

Vis mer

Tildekking

Tildekking er en metode som nå er mer vanlig innenfor forbedring av det maritime miljøet. Der dybdeforholdene ligger til rette kan de forurensete sedimentene tildekkes med rene masser og derigjennom forhindre ytterligere spredning av forurensede partikler.
Tildekkingen kan foregå i flere lag og tykkelser fra 5-10 cm og oppover til mange meter.

Vis mer

Molobygging

Secora har lang tradisjon og erfaring med molobygging. Vi har utstyr som er tilpasset drift som kreves for å kunne bygge moloer. Våre siste prosjekter innen molobygging var ny molo på Lovund, og reparasjoner på moloen i Laukvik og Berlevåg. Ofte krever molobygging kraftig utstyr som kan løfte tunge og store steinblokker, og selskapet disponerer maskiner som kan håndtere steinblokker på inntil 30 tonn.

Vis mer

Seilingsmerker

Secora har opparbeidet seg bred erfaring på seilingsmerker og navigasjonsinstallasjoner til havs. Til denne type jobb bruker vi personell som har omfattende erfaring fra betongarbeid og dykkeoperasjoner. I senere tid har vi hatt oppdrag for Kystverket med etablering av seilingsmerker i Tjeldsund, Drøbak/Svelvikstrømmen, Brevikstrømmen og Porsgrunn.

Vis mer

Øvrige produkter

Secora har en maskinpark tilpasset større oppdrag  innenfor sprengning, masseforflytning samt kraftige pumper for bruk for pumping av store vannmengder eller flyktige sedimenter.

Vis mer

GDPR

GDPR

Google Analytics

Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på dette nettstedet. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om deg som bruker. Dataene som samles inn lagres på Googles servere.

 

Google Tag Manager

Håndterer sporingskoder og refererer til sporingsoppsett og tracking til 3.partsløsninger som Universal Analytics (Google Analytics). Alt av sporingskoder kjøres og håndteres via Google Tag Manager

Hva lagres: Dine bevegelser på secora.no. All data er anonymisert og vi lagrer ingen sensitiv informasjon. Brukes til optimalisering av nettsiden og tjenester.

 

Hotjar

Anonyme data om dine bevegelser og interaksjon med lofotkraft.no. For å hjelpe oss å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt, registrerer Hotjar besøkendes økter. Hotjar-skriptet er en websocket-tilkobling som sender følgende informasjon til Hotjar-serverne:

- HTML-endringer som skjer mens den besøkende bruker sidene dine

- Musbevegelser

- Museklikk

- Scrolle-bevegelser

- Tastetrykk for hvit-listede handlinger

- Statistikk for om visningsstørrelsen for nettleser endres

Hver hendelse som spores, lagres i Hotjars sky-database ved hjelp av et tidsstempel som senere brukes til å spille av hendelsene i sekvensiell rekkefølge. Hotjar-skriptet sporer besøkende når de besøker forskjellige sider ved hjelp av en første-parti "cookie", slik at man kan spille av hele sesjonen i et enkelt opptak. Ingen sensitive informasjon eller brukerinformasjon hentes eller lagres.