Styret i Secora

Øyvind Grøttheim

Styreleder

Robert Tønne

Styremedlem

Ernst Wangsvik

Styremedlem (Ansatterepresentant)

Rune Laberg Olsen

Styremedlem (Ansatterepresentant)

GDPR