Om oss

Secora AS er en maritim entreprenør med kjernevirksomhet innenfor utdyping av havner og farleder, bygging og vedlikehold av kaianlegg, undervannsprengning, miljømudring samt inspeksjon og oppmåling under vann.

Selskapet ble etablert i 2005 da Kystverkets produksjonsenhet ble skilt ut i et eget aksjeselskap, og eier var Nærings- og handelsdepartementet. Desember 2012, ble Secora AS kjøpt opp av Torghatten ASA.

Secora AS driver salg og gjennomføring av prosjekter i Norge. Virksomheten er inndelt i forretningsområde Anlegg, og forretningsområde Drift og Vedlikehold. Secora AS har sitt hovedkontor, ledelse og administrasjon i Svolvær. 

Markedsområdet er Norden, og selskapet har siden etableringen hatt en meget positiv økonomisk utvikling. Omsetningen har økt fra 102 millioner kroner i 2005 til 287 millioner kroner i 2008.

Secora AS disponerer en effektiv og moderne maskinpark med høy kapasitet, og har medarbeidere med lang og omfattende erfaring.

Selskapets kunnskaper om å gjennomføre prosjekter under utfordrende og til tider ekstreme værforhold er meget god.

Secora AS har gjennomført flere store oppdrag med håndtering og fjerning av ulike typer forurenset masse. Denne spesielle kompetansen innebærer at selskapet kan løse miljøprosjekter på en sikker og effektiv måte, samtidig som alle krav og konsesjoner fra kontrollerende myndigheter blir overholdt.

Siste nyheter

  Følg oss på Facebook

 

 

Godkjenninger og kvalifikasjoner