Prosjekt Harstad havn

Skrevet 19.12.12

11 av 12 spuntceller er nå ferdigstilt, og prosjektet går inn i ny fase ca midten av januar. Miljømudringen skal være ferdig i midten av mai 2013.

Secora har fått ny eier

Skrevet 16.11.12
Se pressemelding

Fergekai på Festvåg

Skrevet 02.10.12

På Festvåg har Secora bygget ny fergekai, og på Misten er fendervegg forlenget, og fergebåsen ombygget.

Les mer

Fergekai på Festøy

Skrevet 28.09.12

Secora bygger ny fergekai for Statens Vegvesen på Festøy. Prosjektet startet i mai, og planlagt ferdigstillelse er desember 2012.

Les mer

Rotsund, Havnnes og Uløybukt fergekaier

Skrevet 28.09.12

Secoras arbeid med fergekaier i Rotsund, Havnnes og Uløybukt er nå ferdig, og siste fergekai er klar for levering til byggherre.

Les mer

Harstad havn

Skrevet 25.09.12

Vi er nå kommet godt i gang med arbeidene i Harstad. Spuntingen går som planlagt, og det er per i dag bygd 4 komplette celler, og celle 5 påbegynnes i disse dager.

Les mer

Secora i gang med opprydding i Harstad hamn

Skrevet 04.07.12

Secora nå i gang med "Ren Harstad hamn" prosjektet. Tilrigging pågår for fullt, samtidig som monteringen av spuntmalen er i gang og vil være ferdig i løpet av uken.

Les mer

Mudrer på Svalbard

Skrevet 02.07.12

Secora er i gang med mudringsarbeider på Svalbard ved Kapp Amsterdam i Svea.

Les mer

Secora snart i gang med å rense havna i Harstad

Skrevet 18.05.12

Secora vant kontrakten om opprydding i Harstad havn, og oppstart er i juni.
Kontrakten er på ca 120 millioner kroner, og et av de største prosjekt Secora har vunnet.

Se link med info om arbeidene som skal gjøres

Secora har deltatt i forskningsprosjekt

Skrevet 13.04.12

Secora har deltatt i et forskningsprosjekt som har utredet materialer og muligheter for tynntildekking av forurenset sjøbunn.

De som har deltatt i dette prosjektet er NGI, Universitetet i Stockholm, Agder Marine, Hustadmarmor, Hydro, NOAH, Secora, SFT, NIVA, Fylkesmannen i Telemark.

Se link

Secora i Grimsby

Skrevet 03.04.12

Secora er innleid av Rohde Nielsen AS for graving av en rørledningsgrøft i området utenfor Grimsby. Arbeidene har en forventet anleggstid på 8 uker.

Kverner Verdal

Skrevet 20.02.12

Secora AS mudrer for tiden ny havn for Kverner Verdal. Det skal mudres ca 320000 m3 sand, dybde 12 m.

Les mer

Halsa fergekai

Skrevet 16.02.12

Produksjonen går nå som planlagt i revidert fremdriftsplan. Miljømudring og mudringsarbeider er startet og forventes ferdig medio mars.

Les mer

Adamsfjord

Skrevet 15.02.12

Secora har utført masseflyttingsjobb i Adamsfjord for Grieg Seafood.

Les mer

Utdyping i Lepsøyrevet

Skrevet 15.02.12

Secora er i Lepsøyrevet for å utvide hovedleia til 100 meters bredde og 11,3 meters dyp.

Les mer

Siste nyheter

  Følg oss på Facebook

 

 

Godkjenninger og kvalifikasjoner