Kvitberget vannverk

Skrevet 09.12.10

Secora har vært på Kvitberget og laget ny inntakskumme. Vannverket er privat, men Vegvesenet er Secoras oppdragsgiver.

Shellkaia på Skjelnan i Tromsø

Skrevet 09.12.10

Secora er i gang med å lage nye fortøyninger til tankbåter på Shellkaia i Tromsø. Kaia skal også oppgraderes.

Svelvik-Verket fergekaier

Skrevet 09.12.10

Secora oppgraderer fergeleiene i Svelvik-Verket.

Se reportasje i Svelvikposten

Rystraumen

Skrevet 15.10.10

Det nærmer seg slutten for utdypingen i Rystraumen, og utstyret blir videre slept til Gisundet. Sterk strøm og dårlig vær har vært en utfordring i dette prosjektet.

Gävle Hamn

Skrevet 15.10.10

Secora er nå i gang med miljømudring på Granudden, og arbeidene går iht planen. Dette er et prøveprosjekt hvor miljømasser blir blandet med sement og andre tilslag, for å bygge ny betongkai på Granudden.

Les mer

Laksvatn bro

Skrevet 13.10.10

Secora er i gang med reparasjon av Laksvatn bro, som ligger ca 4 mil sør for Tromsø. Jobben går ut på å foreta en kappestøp utenpå eksisterende vegger, da veggene er veldig opptærte av sjøvann.

Les mer

Ledig stilling i Secora

Skrevet 10.06.10

Secora har ledig stilling som oppmåler/ingeniør/tekniker.
Se annonse under "Jobb hos oss"

Riving av bruer på Sørenga, Oslo

Skrevet 21.09.10

I forbindelse med veiomleggingen i Bjørvika, starter Secora i dag riving av to store bruer på Sørenga i Oslo.

Les mer

Gävle Hamn

Skrevet 08.06.10

I Gävle i Sverige går arbeidene iht planen, og ca halvparten av kontrakten er gjennomført.

Les mer

Miljømudring i Honningsvåg

Skrevet 04.08.10

Secora er i godt i gang med miljømudring og utdyping, samt undervannssprengning i Honningsvåg. 21500 m2 av totalt 31000 m2 er ferdig mudret.

Les mer

Miljømudring i Gisundet

Skrevet 04.08.10

Secora er nå i gang med miljømudring i Gisundet. 6500m3 av total mengde på 8600 m3 miljømasser i Gisund 2 er ferdig mudret.

Les mer

Karlsøy fergekai

Skrevet 07.07.10

Secora er nå ferdig med forlengelsen av fergekaia på Karlsøy i Troms.

Les mer

Gävle Hamn

Skrevet 06.07.10

I Gävle i Sverige går arbeidene som planlagt. Secora er i full gang med mudring og sprengning.

Les mer

Brubygging på Røst

Skrevet 05.07.10

Brubyggingen på Røst går som planlagt, og åpning av gang- og sykkelbru er planlagt i uke 29/30.

Les mer

Gävle Hamn

Skrevet 04.06.10

Secora med Transport 052, er på vei til Gävle Hamn, der det skal mudres ca 200 000 m3. Jobben går ut på mudring, evt. sprengning og transport til kai. Mudringen utføres både nord og sør for farleden til Fredrikskans, blant annet for bygging av ny kai. Arbeidet utføres sammens med Rohde Nielsen AS, og starter omgående og beregnes ferdig i oktober.

Se artikkel i Arbetarbladet

Tollå får ny bru etter flommen

Skrevet 03.06.10

Secora er nå ferdig med brua i Tollå. Dette var den tredje interimsbrua Secora har bygd siden 18. mai. I uke 24 starter arbeidet på Finnses med nok en bru.

Se artikkel på nrk.no

 

Klakk bru, Røst

Skrevet 03.06.10

Secora er på Røst og bygger bru på 18x11 meter, samt ca 3000 m2 med vegfylling.

Les mer

Karlsøy fergekai

Skrevet 30.05.10

Secora er i gang med forlengelse av fergekaia på Karlsøy.

Les mer

SECORA AS er nå ISO 9001:2008 Sertifisert

Skrevet 12.05.10

Secora AS ble den 21.april 2010 ISO 9001:2008-sertifisert av Det Norske Veritas (DNV ). Dette er en milepæl i vårt kvalitetsarbeid, og betyr at vårt ledelsessystem er funnet i overensstemmelse med standarden som er den mest vanlige og anerkjente standarden internasjonalt. Systemet skal være virksomhetens verktøy for å fokusere på, organisere og systematisere prosesser for styring og forbedring av virksomheten. Og dette er et kvalitetsstempel som vi er stolte av å oppnå.

Les mer

Herøy kommune

Skrevet 17.04.10

I Herøy kommune, foran kaien til Marin Harvest er Secora i gang med mudring av 15000 m3 løsmasser, det skal også bores og sprenges ca 25000 m3 med fast fjell.

Les mer

Værøy fergekai

Skrevet 15.04.10

Arbeidet på Værøy fergekai har gått ut på å forlenge fenderveggen med 20 meter. Vi har i tillegg forsterket eksisterende fendervegg.

Les mer

Karlsøy fergekai

Skrevet 13.04.10

Secora er i gang med forlengelse (30 m) av fergekaien på Karlsøy i Troms.

Les mer

Secora AS - Gaselle-bedrift 2009

Skrevet 12.03.10

Dagens Næringsliv og Dun & Bradstreet har kåret årets Gaselle-bedrifter for 2009, og Secora AS er en av de som kan kalles seg en "Gaselle-bedrift". Kun 2 % av landets aksjeselskap har fått denne utmerkelsen i 2009.

Se diplom

Slite havn - Gotland

Skrevet 22.02.10

Prosjektet i Slite går inn i sin siste fase, med mudring og sprenging.

Les mer

Koppardal fergekai

Skrevet 18.02.10

Secora er i gang med å lage spuntvegg på Koppardal fergekai.

Les mer

Værøy fergekai

Skrevet 09.04.10

Hovedjobben med å forlenge Værøy fergekai er nå ferdig.

Les mer

Lista molo

Skrevet 16.02.10

Arbeidene på Lista molo, Molja, har bestått av forsterkning og påbygging av eksisterende molo.

Mudring i Havøysund - Finnmark

Skrevet 16.02.10

Secora har nå fjernet ca 105 000 m3 løsmasser og 22 800 m3 miljømasser i Havøysund.

Les mer

Torsvåg

Skrevet 13.02.10

Siste salven er sprengt og Torsvågprosjektet går mot slutten.

Les mer

Kilboghavn fergekai

Skrevet 10.02.10

Secora er nå i gang med siste del av forlengelsen på Kilbohavn fergekai.

Prosjekt Ren Oslofjord

Skrevet 03.02.10

Klima og Forurensningstilsynet (tidligere SFT) anmeldte Secora AS for brudd på tillatelsen, og Secora ble tiltalt for å ha ureglementert nedført 33.000 m3 med mudder og stein. 

Oslo Tingrett har nå avsagt dom i saken, og Tingretten kom fram til at Secora har ureglementert nedført 1200 m3 mudder og stein, en mengde som er i samsvar med det som Det Norske Veritas fastslo i sin rapport i 2007. Dermed er dommen veldig nær det Secora har sagt hele tiden.

Før saken kom opp var Secora i kontakt med påtalemyndighetene for å få til en løsning om et forlik med foretaksbot med utgangspunkt i 1200 m3, men det ble avslått.

For Secoras del føles det meningsløst, og mener de syv uker rettsaken har tatt, kunne vært løst på en mye enklere og billigere måte, men samtidig var den syv uker lange rettsaken verdt det, for å få frikjent flere av Secoras ansatte, pluss prosjektleder i Oslo kommune som også sto tiltalt.

Secora gjorde en feil, men Norsk institutt for vannforskning (NIVA) sier det ikke har oppstått alvorlige miljøkonsekvenser, og Secora er veldig glad for at det ikke har medført målbar forurensning for et prosjekt som virkelig har redusert forurensningsnivået i Indre Oslofjord.

Secora AS er ilagt en foretaksbot på 500 000 kroner og inndragning av overskudd på 500 000 kroner.

Lista molo

Skrevet 12.01.10

Secora utfører utbedringsarbeider på Lista molo, og det har blitt brukt rundt 40.000m3 med blokk til å forsterke og heve moloen med ca. 2 meter.

Les mer

Kilboghavn fergekai

Skrevet 10.01.10

Siste del av arbeidene på Kilboghamn ferge kai er nå startet. Det som gjenstår er å bygge ca 30 m fendervegg.

Les mer

Siste nyheter

  Følg oss på Facebook

 

 

Godkjenninger og kvalifikasjoner