Nyheter 1. halvår 2007

 

Sørlandsvågen stengt

Skrevet 26.06.07

Etter en hektisk uke ble omsider Sørlandsvågen på Værøy stengt.

Les mer

Værøy Havn

Skrevet 15.06.07

Prosjektet går nå inn i sin mest kritiske fase. Vi nærmer oss slutten med spuntingen som skal tette Sørlandsvågen.

Les mer

Fergekaiprosjektet

Skrevet 12.06.07

Fergekaiprosjektet med sin bemanning tar også oppdrag utover vedlikeholdskontraken for statens vegvesen.

Les mer

Secora forbedrer badekvaliteten i Oslofjorden

Skrevet 12.06.07

Som en del av Prosjekt Ren Oslofjord, ble forbedring av badestranden på Hovedøya avsluttet som planlagt innen fristen til St.Hans med bra resultat.

Les mer

Miljømudring i Oslofjorden går som planlagt

Skrevet 18.05.07

I Secoras kontrakt med Oslo Havn ligger det inne flere opsjoner med opprydding og utdyping av småbåthavner.

Les mer

Gammeldags håndtverk på Vadsø molo

Skrevet 15.02.07

Secora har nå gjennomført reparasjon av den over hundre år gamle moloen i Vadsø.

Les mer

Ny innseiling i Melbu havn

Skrevet 26.01.07

På oppdrag for Kystverket bygger Secora ny innseiling i Melbu havn.

Les mer

Seilingsmerker i Tjeldsundet

Skrevet 19.01.07

Secora er i sluttfasen med bygging av seilingsmerker i Tjeldsundet.

Les mer

Vedlikehold av fergekaier

Skrevet 18.01.07

Fra 01.01.07 inngikk Secora en fem-årskontrakt med Statens Vegvesen om vedlikehold av alle fergeleier i Nordland, Troms og Finnmark.

Les mer

Siste nyheter

  Følg oss på Facebook

 

 

Godkjenninger og kvalifikasjoner