Nyheter 2006

 

Spektakulært prosjekt på Værøy

Skrevet 29.09.06

Værøy havn skal tømmes for vann og gjøres dypere på svært kort tid.

Les mer

Deponering av masser på Malmøykalven skjer som planlagt

Skrevet 29.09.06

Oppmålingen av dypvannsdeponiet viser at de masser som til nå er ført ned ikke er spredt ut av deponiet.

Les mer

Revisjonsrapport fra SFT viser at Secora følger tillatelsen

Skrevet 12.09.06

SFTs hovedkonklusjon etter en inspeksjon av Oslo Havn KF er at tillatelsen overholdes og at de har et godt system for å følge opp arbeidene med forurensede sedimenter i Oslo havn. SFT påpekte ett avvik fra tillatelsen, som ble rettet opp tidligere i sommer.

Les mer

God vannkvalitet i Oslofjorden

Skrevet 31.08.06

Undersøkelser gjort i sommer viser at vannkvaliteten i oslobassenget ikke er påvirket av mudringen og deponeringen.

Les mer

Siste nyheter

  Følg oss på Facebook

 

 

Godkjenninger og kvalifikasjoner