Miljø

Norskekysten er vår arbeidsplass – derfor vil vi bidra til å holde kysten ren og trygg! 

En ren og trygg kyst er viktig for oss alle. Secora kan bidra med sin kompetanse og utstyr til å rydde opp i forurenset sjøbunn, håndtering av avfall og være rådgiver i maritime miljøprosjekter. Strenge rutiner og kontroll for etterlevelse av alle lovpålagte krav er et vesentlig fundament for å sikre en forsvarlig drift.

Vårt bidrag til et renere miljø står sterkt i alt vi gjør!

Våre tjenester skal bygge på høye krav til ansatte, systemer, utstyr og anlegg. Denne forpliktelsen skal også gjelde for våre leverandører.

Secora AS er sertifisert etter kvalitet- og miljøstandardene ISO 9001 og ISO 14001.ske

 Miljømål:

·        Levere vårt produkt med riktig kvalitet til rett tid

·        Nullvisjon for skader på person og miljø

·        Forsvarlig ressursbruk og økt grad av gjenbruk

·        Ingen oljeutslipp til miljøet

GDPR