Landmaskiner

Noen av våre masseforflytningsmaskiner

Spesifikasjoner

Bruksområde: Utstyret benyttes i prosjekter der det stilles krav til tyngre maskiner, eksempelvis ved molobygging eller landanlegg der løftekapasitet og rekkevidde er dimensjonerende. 

Størrelsen på utstyr varierer fra 15 tonn til 250 tonn.

 

GDPR