Vår favoritt-arbeidsplass:
Norges kystlinje

Secora AS er en av Norges største og ledende maritim entreprenør med kjernevirksomhet innenfor utdypning av havner og farleder, bygging og vedlikehold av kaianlegg, miljømudring samt inspeksjon og oppmåling under vann.

Sikker kyst - vår utfordring

Vi utfører et bredt spekter av maritime tjenester:

Mudring

Secora er en av Norges største og mest spesialiserte maritim entreprenør innenfor tradisjonell mudring og undervannssprengning for utdyping av havner og farleder.

Vår teknologi er tilpasset gjennom årelang erfaring og vår værharde kystlinje.

Selskapet disponerer flere ulike mudrings- og sprengningsenheter, hvor det største utstyret har en kapasitet  som gir effektiv produksjon ned til 15 meters dybde.

For nøyaktig oppmåling og kontroll av seilingsdybder, disponerer selskapet avansert målebåt med multibeam ekkolodd. 

Vis mer

Lektertransport

Secora har flere typer lektre for masse- og godstransport med lastekapasitet fra 150 m3 til 300 m3,  herunder også lektere for maskintrasnport.

I tillegg har Secora flere typer arbeidsbåter og mindre slepebåter.

Vis mer

Miljømudring

Secora har gjennomført større og mindre prosjekter hvor arbeid med forurensede sedimenter har vært en vesentlig del av prosjektets omfang.
Erfaring fra disse prosjektene reflekteres i både utstyr og metoder som er nøye tilpasset for å sikre en forsvarlig og effektiv gjennomføring. Selskapet disponerer pumpeutstyr og miljøgrabber som kan  fjerne forurensede sjikt ned til 10 cm tykkelse med høy presisjon og lite spredning av partikler.

Secora har eget utstyr for overvåkning og prøvetakning som tilfredsstiller myndighetenes strenge krav til gjennomføring av et miljømudringsprosjekt.

Vis mer

Deponier

Secora har erfaring fra etablering av ulike former for deponi både i strandsonen og som deponi i vann. Vi har kompetanse og utstyr for deponering av forurensede sedimenter i dypvannsdeponi.

Erfaring fra ulike prosjekter gir oss en unik kompetanse og teknologi som våre oppdragsgiver drar nytte av.

Vis mer

Tildekking sjøbunn

Tildekking av forurenset sjøbunn er en metode som er vanlig innenfor forbedring av det maritime miljøet. Der dybdeforholdene ligger til rette kan de forurensete sedimentene tildekkes med rene masser og derigjennom forhindre ytterligere spredning av forurensede partikler.
Tildekkingen kan foregå i flere lag og tykkelser fra 5-10 cm og oppover til mange meter.

Vis mer

Molobygging

Secora har lang tradisjon og erfaring med molobygging. Vi har utstyr som er tilpasset drift som kreves for å kunne bygge moloer langs Norges værharde kyst. Vårt siste moloprosjekt var ny molo i Berlevåg. Vi har bygget større og mindre moloer langs hele kysten.

Ofte krever molobygging kraftig utstyr som kan løfte tunge og store steinblokker. Secora har bygd moloer med steinblokker i størrelsen 30-35 tonn.

Vis mer

Seilingsmerker

Secora har opparbeidet seg bred erfaring i bygging av seilingsmerker og navigasjonsinstallasjoner til havs. Til denne type jobb bruker vi personell som innehar bred erfaring fra pele- og betongarbeid. 

Vi har hatt oppdrag for Kystverket med etablering av seilingsmerker i Båtsfjord, Kvalsundet, Tjeldsund, Drøbak/Svelvikstrømmen, Brevikstrømmen og Porsgrunn.

Vis mer

Øvrige produkter

Secora har en maskinpark tilpasset større oppdrag på land innen for masseforflytning.

Vi har ulike pumpesystemer som kan benyttes til pumping av store vannmengder eller flyktige sedimenter. Våre pumpesystemer kan monteres på gravemaskiner eller på flåte. Kapasiteter varierer fra 200 m3/t til 2900 m3/t.

Ett av våre referanseprosjekter er Værøy havn. I dette prosjektet ble havnen fysisk tømt for vann slik at håndtering av forurensede sedimenter, sprengning og utgraving kunne gjennomføres tørt og med ordinært anleggsutstyr.

Vis mer

Miljøfokusert
maritim entreprenør

Secora utfører sine oppdrag langs hele kystlinjen i Norge og jobber tett på en sårbar natur. Derfor er alle ansatte klar over at det påhviler den enkelte et spesielt ansvar når vi utfører våre oppdrag.  For å kvalitetssikre vårt miljøarbeid er vi derfor sertifisert etter miljøstandardene NS 14001:2015.

Myndighetene stiller strenge miljøkrav til gjennomføring av ALLE maritime prosjekter, og vi har lang erfaring med etterlevelse av offentlige tillatelser. Secora er forpliktet til å ta et samfunnsansvar. Vi er opptatt av at vår drift skal være så miljøvennlig som mulig. Strenge rutiner og kontroll for etterlevelse av alle lovpålagte krav er et vesentlig fundament for å sikre en forsvarlig drift. Gjennom årelang erfaring har dette resultert i at Secora har opparbeidet seg spesialkompetanse, rutiner og utstyr for håndtering av krevende maritime prosjekter. Våre  ansatte jobber aktivt hver dag arbeider for å ivareta myndighetenes og selskapets strenge miljøkrav.

01

Høyt fokus på HMS, kvalitet og miljø i gjennomføring av våre oppdrag langs norskekysten.

02

Spesialtilpasset utstyr og rutiner for sikker håndtering av forurensede sedimenter. 

03

Secora tilbyr et bredt spekter av tjenester innen miljøoppdrag i sjø. Det være seg rådgivende part eller som utførende entreprenør.

Nytt fra Secora

Secora søker flere maritime produksjonsarbeidere

08.06.22 Vi søker produksjonsarbeidere innenfor bergsprengning, maskinfører og båtfører til våre prosjekter. Arbeidsoppgavene vil variere noe ut fra kvalifikasjoner, men allsidighet for å kunne utføre de arbeidsoppgaver som til enhver tid er i prosjektene er

Les mer »

Secora søker prosjektleder/kalkulatør

08.06.22 Som prosjektleder/kalkulatør i Secora AS vil du være totalansvarlig for prosjektgjennomføringer, økonomi, fremdrift og kvalitet. Stillingen medfører reisevirksomhet. ARBEIDSOPPGAVER: Ansvar for gjennomføring av tildelte kontrakter Deltakelse i møter med byggherre Oppfølging av kvalitet- og

Les mer »

Secora søker bergsprengere

08.06.22 Secora søker dyktige bergsprengere med maskinførerkompetanse for operasjon av våre borerigger og gravemaskiner ARBEIDSOPPGAVER: Planlegging og gjennomføring av bore-/sprengnings- og gravearbeider over og under vann Ivareta HMS og kvalitet KVALIFIKASJONER: Bergsprengningssertifikat som tilfredsstiller norske

Les mer »

Noen av våre oppdragsgivere:

Antall gjennomførte oppdrag

GDPR

GDPR

Google Analytics

Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på dette nettstedet. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om deg som bruker. Dataene som samles inn lagres på Googles servere.

 

Google Tag Manager

Håndterer sporingskoder og refererer til sporingsoppsett og tracking til 3.partsløsninger som Universal Analytics (Google Analytics). Alt av sporingskoder kjøres og håndteres via Google Tag Manager

Hva lagres: Dine bevegelser på secora.no. All data er anonymisert og vi lagrer ingen sensitiv informasjon. Brukes til optimalisering av nettsiden og tjenester.

 

Hotjar

Anonyme data om dine bevegelser og interaksjon med lofotkraft.no. For å hjelpe oss å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt, registrerer Hotjar besøkendes økter. Hotjar-skriptet er en websocket-tilkobling som sender følgende informasjon til Hotjar-serverne:

- HTML-endringer som skjer mens den besøkende bruker sidene dine

- Musbevegelser

- Museklikk

- Scrolle-bevegelser

- Tastetrykk for hvit-listede handlinger

- Statistikk for om visningsstørrelsen for nettleser endres

Hver hendelse som spores, lagres i Hotjars sky-database ved hjelp av et tidsstempel som senere brukes til å spille av hendelsene i sekvensiell rekkefølge. Hotjar-skriptet sporer besøkende når de besøker forskjellige sider ved hjelp av en første-parti "cookie", slik at man kan spille av hele sesjonen i et enkelt opptak. Ingen sensitive informasjon eller brukerinformasjon hentes eller lagres.